Reguliere thuiszorg

Reguliere thuiszorg


Heeft u kortdurende zorg voor in huis nodig? Er zijn diverse mogelijkheden om u flexibel en professioneel te kunnen ondersteunen in uw vertrouwde omgeving. Onze deskundige en vaste medewerkers staan dag en nacht voor u klaar wanneer dat nodig is. Op de reguliere thuiszorgpagina vindt u een overzicht van de verschillende typen van zorg die we kunnen leveren. Ook zorg die particulier of vanuit PGB (persoonsgebonden budget) gefinancierd wordt, kan door Zusters Verzorgen Thuis worden verleend.

In uw eigen huis voelt u zich het prettigst. Zusters Verzorgen Thuis begrijpt dat. Daarom bieden wij in het kader van de zorgverzekeringswet (Zvw) verschillende vormen van kortdurende verzorging en verpleging.

Wanneer voor u de dagelijkse zaken niet meer zo vanzelfsprekend zijn, kan het prettig zijn dat er een professionele verzorgende of verpleegkundige van Zusters Verzorgen Thuis bij u thuis langskomt om de juiste zorg te verlenen. Onze zorgverleners helpen u dan bijvoorbeeld bij het:

 • aan- en uitkleden;
 • douchen en wassen;
 • naar bed gaan;
 • toedienen van injecties;
 • verzorgen van een stoma;
 • verzorgen van en wond;
 • innemen van medicijnen;
 • ondersteunen bij hoe u met een ziekte of handicap kunt omgaan;
 • aanvragen van het gebruik van hulpmiddelen.

Daarnaast helpt en luistert onze thuiszorger én geeft u kundig advies.

Verzorging en verpleging

U heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij het douchen, opstaan, uit bed komen en eten. Of hulp bij de verzorging van een wond na een operatie, infuuszorg of injecteren. Onze wijkverpleegkundige kijkt samen met u welke persoonlijke verzorging of verpleging u nodig heeft en regelt dit voor u.

Zusters Verzorgen Thuis werkt met kleine teams die een vaste samenstelling hebben, waardoor er snel een vertrouwde band ontstaat. Samen met u en uw naasten willen we de zorg optimaal voor u regelen. Hierbij staan we garant voor de kwaliteit van de geboden zorg. Verzorging en verpleging kan variëren van enkele minuten per dag voor bijvoorbeeld het aanreiken van medicatie, tot aan 24 uurs toezicht, waarbij u dag en nacht een beroep op ons kunt doen.

Specialistische verpleegkundige zorg

Specialistische zorg wordt gegeven aan mensen die een bijzondere aandoening of zorgvraag hebben. Bijvoorbeeld iemand die thuis chemotherapie krijgt, of pijnbestrijding die ook thuis kan worden verzorgd. Dit is mogelijk doordat steeds meer ‘ziekenhuistechnologie’ ook thuis gebruikt kan worden. De verpleegkundigen die deze zorg bieden, zijn daarvoor speciaal geschoold en kunnen complexe verpleegkundige zorg ook thuis bieden. Hierbij houden ze direct contact met de behandelend specialist en huisarts.

Onafhankelijke cliëntondersteuners

Heeft u langdurige zorg nodig dan kunnen wij deze zorg op basis van een PGB leveren. 

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. U heeft recht op deze cliëntondersteuning als u een indicatie heeft van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg.
U kunt advies en ondersteuning krijgen bij:

 • Het maken van een keuze voor een zorgaanbod dat bij u past.
 • Het vinden van en bemiddelen naar een geschikte (gecontracteerde) zorgaanbieder.
 • Het samen met u opstellen van uw zorgplan voor MPT en PGB.
 • De evaluatie van het zorgplan en het zorgaanbod, inclusief het bijstellen hiervan.

U kunt via MEE www.mee.nl nagaan welke cliënt ondersteuning in uw regio beschikbaar is.