Palliatieve Thuiszorg

Palliatieve Thuiszorg


Als u zorg nodig heeft in de laatste levensfase, dan is die erop gericht om de patiënt (en zijn of haar naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Deze intensieve zorg thuis wordt verleend door professionele medewerkers. Daarmee worden uw eventuele mantelzorger(s) ontlast. Er is niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee u te maken heeft, maar ook ruimte voor psychische, sociale en/of zingevingsvraagstukken.

Het verlichten van klachten is het hoofddoel van deze vorm van zorg waarbij de kwaliteit van het leven centraal staat. Als het einde nadert mag u rekenen op de menselijke aandacht, liefde en warmte van onze medewerkers.