Mantelzorg

Mantelzorg


Zusters Verzorgen Thuis onderschrijft het belang van mantelzorg in de zorg voor ouderen. De mantelzorger is immers ervaringsdeskundig en daarmee een bron van informatie. Mantelzorgers kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de totale zorg, ondersteuning en zelfredzaamheid van onze cliënten.

Zusters Verzorgen Thuis heeft een mantelzorgbeleid ontwikkeld waarin aandacht voor de rol en het risico op overbelasting van mantelzorger is besteed, en visie over de bejegening van (uitwonende) mantelzorgers en de invulling van de mogelijke rol van mantelzorger en wie mantelzorgers (kunnen) zijn. De samenwerking met mantelzorgers is een belangrijk onderdeel bij het opstellen van het zorgdossier of de cliëntenmap: een dossier waarin de actuele medische gegevens, verwachtingen en afspraken worden vastgelegd tussen cliënt, mantelzorger en zorgverlener. Neem vrijblijvend contact met ons op als u meer wilt weten over ons mantelzorgbeleid