Klachten

Klachten


De medewerkers van Zusters Verzorgen Thuis doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat u daar niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen. Uw vragen, suggesties en klachten nemen wij zoveel mogelijk ter harte. Dat stelt ons in staat onze dienstverlening aan u en andere klanten te verbeteren.

Heeft  een klacht dan kunt u een gesprek aangaan met de medewerker of een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voor vragen hierover neem contact met ons op.