Welkom

De thuishulp van Zusters Verzorgen Thuis, wil dat een cliënt langer vitaal in zijn of haar eigen omgeving kan blijven wonen. Thuis voelt u zich het prettigst. Zusters Verzorgen Thuis begrijpt dat als geen ander. Daarom bieden wij verschillende vormen van thuiszorg en begeleiding aan.

 

Verzorgenden en verpleegkundigen aan huis

Wanneer de dagelijkse zaken voor u niet meer zo vanzelfsprekend zijn, kan het prettig zijn dat er een professionele verzorgende of verpleegkundige bij u thuis langskomt om de situatie met u te bespreken om u vervolgens de juiste zorg te kunnen geven.

 

Onze kwaliteit van zorg

Wij streven naar complete zorg, die zo mogelijk door een vaste zorgverlener en op een vast tijdstip wordt verleend. Bij Zusters Verzorgen Thuis stellen wij met u een zorgplan op. Ook bij de uitvoering van het plan blijft u en uw eventuele partner en andere mantelzorgers nauw betrokken. Regelmatig zullen we u vragen naar de manier waarop u de verleende zorg ervaart.

 

Deskundige zorgverleners

Al onze medewerkers zijn voor wat betreft het verlenen van verpleging en verzorging opgeleid volgens het normenkader V&VN en bevoegd en bekwaam. Tussentijdse bijscholing is een belangrijk onderdeel van het werken bij Zusters Verzorgen Thuis. Duidelijke richtlijnen voor hygiëne, signalering en veiligheid beschermen u en de thuiszorgmedewerkers. Daarnaast blijven we kritisch kijken naar de arbeidsomstandigheden van onze zorgverleners die som zware lichamelijke arbeid verrichten.